نظرسنجی درباره سایت
تکمیل کننده فرم
مادر
پدر
سایر

فرزند شما در کدام پایه تحصیل می کند؟
پایه چهارم
پایه پنجم
پایه ششم

وضعیت آموزشی مدرسه و بطور خاص کلاس فرزندتان را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

محبوبیت معلم کلاس نزد فرزند شما چه میزان است؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

مدرسه تا چه حد در آشنایی دانش آموزان با نماز و شرکت در نماز جماعت مؤثر بوده است؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

مسائل فرهنگی و دینی مدرسه تا چه میزان رضایتمندی شما را فراهم نموده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

اردوها و بازدیدهای برگزار شده تا چه حد میزان رضایتمندی شما را فراهم نموده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

ارزیابی شما از کلاس های تخصصی سایت و علوم چگونه است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

مراسم ها و برنامه های ویژه مناسبتی را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

 رضایت شما از کلاس های آموزش خانواده به چه میزان است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

اگر فرزند شما از سرویس مدرسه استفاده می کند، ارزیابی شما از سرویس فرزندتان چیست؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

عملکرد کادر اجرایی: مدیر، معاون اجرایی و معاون پرورشی را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

چقدر با سایت مدرسه آشنایی دارید؟
هر روز به سایت مراجعه و اطلاعاتی را کسب می کنم.
هفته ای حداقل 2 بار سایت مدرسه را نگاه می کنم.
مجموع دفعاتی که به سایت مراجعه کرده ام بیش از 10 بار نیست.
اطلاعاتی از سایت ندارم.