رویایی که با دستان تو تعبیر می شود ...

لبخند مهر با مهر گل های گلستان

اینجا گلستان عاطفه است. درختانِ احساس، شکوفه کرده اند. برگلبرگ های ایمان، شبنم محبّت چکیده است. هوای حیاط دل هایمان لبریز از مهربانی است. در هر تپش، قلبمان فداکاری را فریاد می زند. ما اهالی سرزمین نیکوکاری هستیم كه سروده ایم :
 
بنی آدم اعضای یكدیگرند
كه در آفرینش ز یك گوهرند
تو كز محنت دیگران بی غمی
نشاید كه نامت نهند آدمی

 
در یازدهمین روز ماه مهربان مهر، به مناسبت روز جشن عاطفه ها مراسمی جهت تقویت روحیه نوع دوستی و انفاق در دانش آموزان برگزار گردید.
به گزارش مسول فضای مجازی گلستان، این مراسم که با استقبال پرشور گل های گلستان فروغ همراه بود؛ با هدف تأمین مایحتاج، پوشاک و نوشت افزار تحصیلی برای دانش آموزان نیازمند برگزار شد.

 


 
   1397/7/11 14:38