برگزاری نماز جماعت ، زیباترین جلوه نیایش با پروردگار

طنین بانگ توحید در گلستان فروغ
معبود من: آنچه بر فکر و زبان و قلبم می آید، همه تو هستی. من در سر، جز فکر تو ندارم و در دل، جز حضور تو را نمی پذیرم و بر زبان، جز یاد تو را جاری نمی سازم. معبود من جوی کوچک وجود من، تنها با پیوستن به دریای یاد تو آرام می گیرد.
همزمان با فرارسيدن سال تحصیلی جدید و با توجه به جايگاه نماز در دين مبين اسلام و ضرورت اقامه اين فريضه به بهترين و زيباترين شيوه، اولین نماز جماعت مدرسه در روز دوم مهر ماه با شکوه خاص و با حضور اکثریت دانش آموزان و همکاران محترم در نمازخانه گلستان برگزار گردید. به امید آنکه همیشه توفیق نماز جماعت در اول وقت روزیمان گردد.

 


 
   1397/7/2 14:05