حضور مدیر و گروه علوم گلستان فروغ در مراسم ویژه روز آزمایشگاه
 
آزمایشگاه با پرورش تفکر خلاق، تربیت افرادی کاوشگر، آفریننده، نوآور و مولد، نقش مهمی در شکوفایی خلاقیت دانش آموزان دارد. استفاده از آزمایشگاهها می تواند ضمن بالا بردن کیفیت آموزش و یادگیری یک عامل بسیار تحریک کننده در فعالیت آموزشی باشد.
امروز دوشنبه مورخ 14 آبان 97 مصادف با روز آزمایشگاه، به همین مناسبت مراسمی توسط دبیرستان فاطمه الزهرا برگزار شد که در آن خانم ورمقانی و معلمان علوم و آزمایشگاه شرکت و در فعالیت های آزمایشگاهی همراهی نمودند. 
   1397/8/14 15:02