رویش گلهای تازه در گلستان فروغ

ثبت نام گلهای پایه چهارم آغاز شد.

 

ثبت نام دانش آموزان در مدارس شروعی مهم و سرنوشت ساز برای فرزندان میهن اسلامی و نقطه آغاز پیوند عمیق دو نهاد خانه و مدرسه است.
به گزارش مسئول فضای مجازی، ثبت نام گلهای پایه چهارم در گلستان فروغ حضرت خدیجه (س) برای سال تحصیلی 99-98 از روز 18 خرداد 98 آغاز و تا روز 20 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. طبق برنامه ریزی های انجام شده، ابتدا مدیریت خانم ورمقانی به مصاحبه از دانش آموزان به همراه پدر و مادر پرداخت. سپس اولیا  فرم های تکمیل شده و  مدارک ثبت نامی خود را به واحد آموزشی تحویل و  در ادامه با مراجعه به واحد پرورشی توسط معاون پرورشی استعدادیابی شدند. در پایان والدین با انجام امور دفتری پرونده ثبت نامی دانش آموز را به واحد اجرایی دبستان ارائه دادند.
به امید آنکه 
بتوانیم در کنار هم سال تحصیلی سرشار از سربلندی و شادی را با حول و قوه الهی شروع نماییم  و در پناه حضرت حق در سایه عنایات و توجهات حضرت ولیعصر (عج)   پیروز باشیم.

 
   1398/3/18 15:15