تکالیف نوروزی دانش آموزان
تکالیف نوروزی دانش آموزان این واحد آموزشی براساس بخشنامه ارسالی از اداره آموزش پرورش ناحیه یک شهرری با موضوع " طرح عید و داستان" ارائه گردیده است؛ برای آگاهی از دستورالعمل اجرایی طرح فایل زیر را مطالعه نمایید.
 
   1397/12/26 13:54