برگزاری اولین جلسه ی دیدار اولیا با معلمین و مربیان

   


 
اولین جلسه ی دیدار با اولیای دانش آموزان پایه چهارم، پنجم و ششم در هفته دوم مهر ماه طبق جدول زمانبندی برگزار گردید.
در این جلسات علاوه بر مدیر و معلم کلاسی، تمامی مربیان نقطه نظرات و نوع فعالیت خود و خواسته های خود را از اولیاء و دانش آموزان بیان نمودند و پس از آن اولیاء پرسشهای خود را از معلمین و مربیان بیان کرده و مسائل آموزشی و تربیتی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
جلسات پایه های چهارم با حضور کلیه ی همکاران و اولیای محترم، درهر کلاس برگزار گردید.  
       
موارد ذکر شده در این جلسات بدین شرح می باشد:
- مطلع ساختن مدرسه از دلیل غیبت دانش آموزان در ساعت اول و تماس با معاون مربوطه و اینکه در صورت بیماری، حتما به پزشک مراجعه و با دریافت گواهی به مدرسه مراجعه نمایند.
- تبادل نظر مستمر با معلمین و مربیان پیرامون مسائل آموزشی و پرورشی 
- کنترل ميزان حضور دانش آموزان در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي
- ارتباط اولیای دانش آموزان با معلمین فرزندان خود در ساعات تعیین شده
- صحبت پیرامون فعالیت های سایت مدرسه
- بیان نکاتی در مورد اردوهای آموزشی
- رعایت کردن بهداشت فردی و عمومی
- تاکید بر خوردن صبحانه ی دانش آموزان در منزل و اعلام برنامه چاشت به دانش آموزان توسط مربی بهداشت
- انتخاب نماینده اولیاء در هر کلاس
و ...

 
 
 


 
   1397/7/14 10:14