فضای گلستان به یاد شهیدان مزین گردید

برپایی نمایشگاه دفاع مقدس در گلستان فروغ
سلام بر آنهایی که از همه چیز گذشتند تا ما به هر چه می خواهیم برسیم، سلام بر آنهایی که قامت راست کردند تا قامت ما خم نشود، سلام بر آنهایی که به نفس افتادند تا ما از نفس نیافتیم، سلام بر آنهایی که رفتند تا ما بمانیم، سلام بر مردان خدا سلام بر شهدا ... 
تقارن بهار تعلیم و تربیت و هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای مرور درس ایثار و جانبازی و از خودگذشتگی ملتی غیور و یادآوری هشت سال دفاع مقدس و شهیدان عزیز این مرزوبوم است؛ لذا به منظور آشنایی دانش آموزان با جنگ تحمیلی 8 ساله و مجاهدت های رزمندگان و شهدا، نمایشگاه دفاع مقدس در حیاط گلستان تعبیه گردید.
در این نمایشگاه عکس شهدا و نمادهای دفاع مقدس مورد استفاده قرار گرفته است. این نمایشگاه به مدت یک هفته در گلستان دایر است تا فرصتی مغتنم برای نهاینه کردن ارزش‌های دوران دفاع مقدس به نسل جوان باشد. یاد شهدا گرامی و راهشان پر رهرو باد.

 
   1397/7/2 14:41