بازدید معاون آموزش ابتدایی


استقبال کارشناسان اداره آموزش و پرورش از طرحها و برنامه های گلستان فروغ


روز دوشنبه 25 دی ماه 96 معاون آموزش ابتدایی به همراه کارشناسان ابتدایی اداره آموزش و پرورش از گلستان فروغ حضرت خدیجه (س) بازدید کردند.
این دیدار به منظور بررسی روند امور آموزشی و طرحهای اجرایی مدرسه انجام شد . خانم ورمقانی مدیر دبستان گزارشی از برنامه ها و فعالیت های اجرایی ارائه نمودند که طرحها، فضای مدرسه و بردها مورد استقبال کارشناسان آموزش و پرورش قرار گرفت.
 
   1396/11/8 10:49