اطلاعیه تمدید مهلت سایزگیری لباس فرم مدرسه

 

 
قابل توجه  اولیا گرامی که  سایزگیری  لباس فرم دانش آموز خود را در تاریخ های 7 و 8 خرداد ماه انجام نداده اند:
طبق هماهنگی های انجام شده با واحد خیاطی  تاریخ مراجعه برای سایزگیری، روز شنبه مورخ 18 خرداد ماه 98 از ساعت 9 الی 15 تعیین شده است. در صورت عدم مراجعه در تاریخ ذکر شده به هیچ عنوان سایزگیری مجدد انجام نمی گیرد و مسئولیت تهیه لباس فرم به عهده اولیا دانش آموز می باشد.


 
   1398/3/11 13:45